Goedenavond, welkom op de website van zwemvereniging de Boskikkers.


AndriesVisser-erelid-ZZGdeBoskikkers.jpg  

Op 28 december is in de Boerhoorn tijdens de extra ALV een plan goedgekeurd van een aantal leden om door te gaan met de zwemactiviteiten zoals deze gepland stonden. Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 28 december 2016 werd scheidend voorzitter Andries Visser door een vijftiental aanwezige seniore leden (vertegenwoordigd door Yvette Dijkshoorn) voorgedragen als erelid van de vereniging ZZG De Boskikkers. Dit voorstel werd door de vergadering met algemene stemmen aangenomen. Andries kreeg een fraaie oorkonde uitgereikt ter herinnering aan zijn benoeming tot erelid. Penningmeester Gertjan Ouwerling hield een korte toespraak ter motivatie van de voordracht tot erelid.

Meer nieuws vind je op de site van ZZG De Boskikkers.